Hinnakiri

LAPSEHOIUTEENUSE HINNAD JAANI LASTEMAJAS

Alates 1. september 2018

  • 5 päeva nädalas (P5)          270 € (90 €*) kuus
  • 4 päeva nädalas (P4)         235 € (90 €*) kuus
  • 3 päeva nädalas (P3)         180 € (57-82 €*) kuus
  • 2 päeva nädalas (P2)         140 € (67-74 €*) kuus

Hinnale lisandub toiduraha 2€ päevas, mis sisaldab kolm toidukorda (kerge hommikueine, lõunasöök ja õhtuoode) ning kaks puu- või juurviljapausi.

  • Hinnad on kehtestatud Viljandi Jaani koguduse juhatuse otsusega 19.04.2018 nr 3/13 ning kehtivad alates 1.09.2018.
  • Sulgudes olevad ja tärniga (*) tähistatud hinnad kehtivad Viljandi linna elanikele, kellele makstakse lapsehoiutoetust vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud määradele. Kui linnavalitsuse toetuse suurus muutub, siis vastavalt sellele suureneb või väheneb ka teenuse eest lapsevanema poolt tasutav omaosalus.
    • Viljandi valla elanikele kompenseerib vallavalitsus lapsevanema taotluse alusel lapsehoiuteenuse eest tasutud kulu, mis ületab lapsevanema omaosaluse 20% kehtivast palga alammäärast ehk 2016. aastal 86€ kuus, olenemata tarbitud teenuse mahust.
    • Omavalitsuse poolt makstav lapsehoiutoetus ei hõlma toiduraha.

Meie vahendusel on võimalik taotleda lapsehoiuteotust kohalikult oamvalitsuselt lapsevanematel, kellel on lõppenud vanemahüvituse periood. Sõltuvalt omavalitusest võib erineda toetussumma. Igal Viljandi lähedasel vallal on summa erinev. Ümberkaudsete valdade elanikud küsige lisainfot!

Hinnaküsimustes palume pöörduda meie poole e-postil: jaani.lastemaja@eelk.ee või telefonil: 5344 2412 (Mirjam Tiitus)