Töötajad

Jaani Lastemajas töötame meie:

Mirjam Tiitus

Mirjam Tiitus – juhataja ja lapsehoidja

Olen 4 lapse ema, hariduselt saksa filoloog ja saksa keele õpetaja ning organist-koorijuht. Viljandi Jaani koguduses olen aastaid olnud tegev laste- ja peretöö valdkonnas ehk koos teiste vabatahtlike koguduseliikmetega pakkunud lastele ja peredele erinevaid võimalusi kiriku ja kristluse tundmaõppimiseks. Jaani Lastemaja juhatajana on minu hooleks peredega suhtlemine, lapsehoiu tutvustamine ja lepingute sõlmimine, samuti lapsehoiu sisuline arendamine, sealhulgas iganädalaste kirikuhommikute läbiviimine. Minu soov on, et lisaks väikse ja koduse lapsehoiu pakkumisele oleksime toeks ja abiks kogu perele, et koos lapse kasvamisega kasvaksid ka ema ja isa lapsevanematena. Koos lastega on tore avastada iseennast, kaaslasi ja meid ümbritsevat maailma! Tere tulemast Jaani Lastemajja!

Mare Klampe – lapsehoidja 

Olen töötanud 27 aastat Puiatu lasteaias õpetajana. Jaani Lastemajas töötan alates 2017.a suvest. Varem polnud mul sõimerühmas töötamise kogemust, see oli mulle Jaani Lastemajas uueks väljakutseks. Oma töös teeb mulle rõõmu näha laste säravaid silmi ja vahetuid emotsioone ning hea koostöö lapsevanematega – last hoidu tuues räägivad emad-isad avatult sellest, mis lapse meeleolu või enesetunnet võib mõjutada. Hoidja töös tuleb teha erinevaid töid, abistada lapsi igapäevatoimingutes, nende eest hoolitseda, arendavaid tegevusi korraldada, turvatunnet ja hellust pakkuda ja see mulle meeldib. Tere tulemast Jaani Lastemajja!

Mare pilt LM kodukale väike 400

Kaia Jõgi

 

 

 

 

 

 

Kaia Jõgi – lapsehoidja

Olen positiivse ellusuhtumisega ja rõõmsameelne inimene, kes püüab igas asjas leida midagi head. Mulle meeldib tegeleda lastega, sest nendega koos olen ka ise nooruslik ja seiklushimuline. Olen tegelenud erinevas vanuses lastega nii lasteaedades kui ka laagrites. Lastega leian kiiresti ühise keele, sest mul on palju erinevaid huvisid: looduses jalutamine, rattaga sõitmine, matkamine, muutuste märkamine looduses, joonistamine ja purjetamine ning muud veega seotud tegevused.
Meeldib avastamisrõõm, millega lapsed läbi katsetamise ümbritsevat maailma tundma õpivad. See, mis praktiliselt läbi tehtud, seisab paremini meeles, olenemata vanusest. Olulisel kohal on minu jaoks mängud, õuesõpe ja seikluskasvatus, kus laps ise on avastaja ning kogeja rollis. Lugude jutustamine tuleb mul hästi välja, sest mõtlesin juba lapsena ise lugusid välja ja jutustasin neid oma vanaemale.
Jaani Lastemajas tahan töötada, sest väikeses rühmas on võimalik jõuda iga lapseni ja arvestada tema soovide ning vajadustega. Tere tulemast Jaani Lastemajja!