Tegevusluba

VILJANDI MAAVANEM

KORRALDUS

Viljandi 25.06.2013 nr 1-1 | 2013 | 256

Lapsehoiuteenuse tegevusloa andmine

Võttes aluseks sotsiaalhoolekande seaduse § 128, § 213 1g , § 214, § 216 ning EELK Viljandi Jaani kogudus taotluse:

1.Anda tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Viljandi Jaani kogudusele, registrikood 80209346, asukoht Pikk tänav 6, Viljandi linn,Viljandimaa,71003, telefon 43 33 000, e – post viljandi.jaani@eelk.ee

  1. Lapsehoiuteenuse osutamine on lubatud Viljandi linnas Pikk tänav 10 ruumides kuni 10 lapsele.
  2. Tegevuslubakehtib kuni 20.06.2018.
  3. Korraldustsaab vaidlustada 30 päeva jooksul alates korralduse teatavaks tegemisest Tartu Halduskohtus (Kalevi 1,Tartu 51010)

Lembit Kruuse