Tere tulemast!

                           

Jaani Lastemaja ootab sügisel alustavatesse rühmadesse uusi lapsi. Meie toredas hoius on ruumi kahes rühmas kuni 20-le lapsele.

ESITA AVALDUS SIIN: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWCxzy5oYwLDi3SR8U7PNYfuxB7V5xoZ6a3vJzBw6RT8WAjw/viewform 

KÜSI INFOT JA TULE TUTVU MEIE HOIUGA: mirjam.tiitus@eelk.ee või helistades 5344 2412 (Mirjam Tiitus)

 • JOHANNESE RÜHM kuni 2-aastased (k.a) lapsed toimetavad Pikk
  tn 10 majas
 • FRANTSISKUSE RÜHM 3-aastaste ja vanemate laste rühm toimetab Lossi tn 35
  ruumides.*

LAPSEHOIUTEENUSE HINNAKIRI JAANI LASTEMAJAS alates 01.09.2023:

Kohatasu 400€ kuus (kuni 5 päeva nädalas, 10 tundi päevas)

Kohatasule lisandub toiduraha 3,60€ päevas, mis sisaldab kolme toidukorda (hommikusöök, lõunasöök ja õhtuoode) ning kahte puu- või juurviljapausi.

Viljandi linna elanikud saavad taotleda linnalt lapsehoiutoetust (290€ kuus), mis lahutatakse kohatasust, seega vanema makstav kohatasu on 110€ kuus.
Viljandi linn maksab toidupäeva kompensatsiooni 1€ toidupäeva kohta, seega vanema makstav toiduraha on 2,60€ päevas.

Teiste omavalitsuste lapsehoiutoetuste kohta küsige palun infot juhataja Mirjam Tiituselt (tel 53442412 või e-postil jaani.lastemaja@eelk.ee)

Lisaks lepingulisele hoiule pakume eelneval kokkuleppel ja vabade kohtade olemasolul ka PÄEVAHOIDU:
Päevahoid kuni 4 tundi 25€ (hommiku- või õhtupoolikul väljaspool lõunaune aega)
Päevahoid kuni 10 tundi 40€
Päevahoiu tasule lisandub toiduraha 4€ (kui laps on kohal vähemalt ühel toidukorral)

Hinnakirja on kinnitanud EELK Viljandi Jaani koguduse juhatus 13.04.2023

LAPSEHOIUTEENUSE HINNAD JAANI LASTEMAJAS kuni 31.08.2023

 • Kohatasu ühele lapsele Jaani Lastemaja lastehoius on 340 € kuus (5 päeva nädalas, 10 tundi päevas)
 • Kohatasule lisandub toiduraha 3,60 € päevas, mis sisaldab kolme toidukorda (hommikusöök, lõunasöök ja õhtuoode) ning kahte puu- või juurviljapausi.
 • Päevahoiu hind on 20 € ühe hoiupäeva eest (kuni 10 tundi).
 • Tunnihoiu hind on 5 € iga alustatud tunni eest.
 • Tunni- ja päevahoidu pakume eelneval kokkuleppel ning vabade kohtade olemasolul.
 • Tunni- ja päevahoiu hinnale lisandub toiduraha 1 € iga toidukorra eest.

Kohalikud omavalitsused maksavad oma elanikele lapsehoiutoetust. Viljandi linna toetus alates 01.01.2022 on 240€ kuus. Viljandi ümbruse valdade toetuste kohta küsige palun infot juhataja Mirjam Tiituselt (e-post jaani.lastemaja @eelk.ee või telefonil 53442412).

Hinnakirja on kehtestanud EELK Viljandi Jaani koguduse juhatus, otsus nr 1/8, 3..-5.04.2022

Jaani Lastemaja väärtused on:

LAPSESÕBRALIK JA OMANÄOLINE ERALAPSEHOID VILJANDI VANALINNAS

Alates 2014. aasta aprillist pakub Viljandi Jaani kogudus Jaani Lastemajas
(Pikk 10) lapsehoiuteenust. Oleme viie tegevusaasta jooksul omandanud
arvestatava kogemuse lapsehoiu korraldamisel ning võitnud nii oma klientide
kui koostööpartnerite (Viljandi linn ja vald) usalduse.

2018.a sügisel laiendasime oma tegevust ning avasime Lossi 35 ruumides teise
rühma 3-4-aastastele lastele. Kuigi oleme lapsehoid, on meie eesmärgiks
toetada lapse arengut pikema aja vältel ning valmistada teda ette
kooliminekuks. Seepärast arvestame oma arendavate tegevuste puhul ka
koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga.

LAPSE INDIVIDUAALSUS JA TURVALISUS

Meie väikestes kuni 10-lapselistes rühmades jagub hoidjate tähelepanu ja
hoolitsust igale lapsele. Jaani Lastemaja hoidjatel on erialane
ettevalmistus ja kogemus ning nad on pühendunud sellele, et pakkuda ema-isa
silmateradele hellust, turvalisust ja kodusoojust ning aidata neil kohaneda
esimese kollektiiviga väljaspool kodu. Võimalusel võtame arvesse iga lapse
eripära ja harjumusi ning armastame ja toetame teda niisugusena, nagu ta
on. Hoiupäevadele annab raamistuse ja rütmi päevakava, kus on oma aeg
hommikuringil, arendavatel tegevustel, vabal ja looval mängul nii toas kui
õues, söögiaegadel ja lõunaunel.

LAPSE MITMEKÜLGNE ARENG

Lisaks vabale mängulustile õues ja toas pakume lastele mitmekülgseid ja
eakohaseid lõimitud mängulisi tegevusi muusikas, liikumises, käelises
tegevuses, lugude kuulamises ja nendes osalemises. Sellega loome võimalused
lapse terviklikuks arenguks. Arendavates tegevustes lähtume
waldorfpedagoogika põhimõtetest, mille kohaselt näeme iga last vaimu, hinge
ja ihu tervikuna ning peame oluliseks niihästi intellektuaalsete,
füüsiliste ja sotsiaalsete oskuste arendamist kui ka väärtuskasvatust.

HINGEHARIDUS

Hingehariduse andmisel lähtume kristlikust maailmavaatest ja väärtustest
ning pärimuskultuurist. Õpime tundma ja tähistame üheskoos olulisemaid
kiriku- ja rahvakalendri tähtpäevi. Meie traditsioonideks on iganädalased
kirikuhommikud ja neli korda aastas perejumalateenistused Jaani kirikus.
Usume, et kristlikud põhiväärtused USK, LOOTUS JA ARMASTUS annavad kindla
aluse isiksuse arenguks.

TOETUS KOGU PERELE

Jaani Lastemajas toetame nii last kui kogu perekonda. Ootame oma peredelt
koostööd lapse arengu heaks: osalemist ühistel ettevõtmistel ja
lapsevanemate koolitustel. Kutsume peresid liituma Jaani koguduse juures
tegutseva pereklubiga. Meie traditsioonide hulka kuuluvad ka ühised matkad,
Jaani Lastemaja sünnipäev ja suvine lõpupiknik.

HEA ASUKOHT VILJANDI VANALINNAS

Alates 2018. sügisest pakume lapsehoidu kahes rühmas: 1,5-2-aastaste laste
rühm tegutseb Pikk 10 asuvas hubases ja koduses Jaani Lastemajas,
3-aastaste ja vanemate laste rühm asub Lossi 35-28 värskelt renoveeritud ja
lapsehoiuks kohandatud ruumides. Mõlema maja juurde on hea ligipääs nii
jalgsi kui autoga. Laste käsutuses on avar aed liivakastide, kiikede ja
liumäega, läheduses on looduskaunid jalutamispaigad lossimägedes ja
mõisapargis.

JAANI LASTEMAJA ON SOODSAIM ERALAPSEHOID VILJANDIS:

Lapsevanemal on võimalik meie abil taotleda kohalikult omavalitsuselt
lapsehoiutoetust.

Võta palun ühendust ja lepime aja kokku hoiuga tutvumiseks:

Mirjam Tiitus, Jaani Lastemaja juhataja, tel 53 442 412, e-post
mirjam.tiitus@eelk.eejaani.lastemaja@eelk.ee

koduleht: jaanilastemaja.eelk.ee

Facebook: Jaani Lastemaja

OOTAME RÕÕMUGA OMA SELTSI UUSI VÄIKSEID SÕPRU – TERE TULEMAST!

Viljandi Jaani kogudusele kuuluv lapsehoiuteenust pakkuv Jaani Lastemaja tähistas 1. aprillil oma 5. sünnipäeva. 

Alates 2014. aasta aprillist on Viljandi Jaani kogudus pakkunud vanalinnas, Kondase Keskuse (Jaani kiriku pastoraadi) kõrval paiknevas väikeses ja hubases Jaani Lastemajas (Pikk 10) lapsehoiuteenust kuni kümnele lapsele. Kogudus on nelja aastaga omandanud arvestatava kogemuse lapsehoiu korraldamisel ning võitnud nii oma klientide kui koostööpartnerite (Viljandi linn ja vald) usalduse.

maja väike

Viljandi abilinnapea Janika Gedvili sõnutsi avardab Jaani Lastemaja, nagu ka teiste eralapsehoidude olemasolu Viljandi perede võimalusi kasvatada ja arendada oma lapsi väikeses kollektiivis: „Pean oluliseks, et Jaani Lastemajja on oodatud ka need lapsed ja pered, kes kogudusse ei kuulu. See näitab Jaani koguduse avatust ja hoolimist meie kogukonnast.“

Kuna viimasel aastal on Jaani Lastemajas kõik hoiukohad täidetud ning mitmed lapsevanemad ootejärjekorras, otsustas koguduse Jaani Lastemaja tegevust laiendada ning avada sügisel Lossi tn 35 teise hoiurühma, kuhu oodatakse eelkõige 3-4-aastasi lapsi nii praeguste kui ka uute perede seast. Noorem rühm kuni kolme aastastele lastele jätkab tegevust Pikk 10 ruumides. Kahe hoiurühma olemasolu loob peredele võimaluse pikemaajaliseks koostööks Jaani Lastemajaga.

Lossi 35 väike

Jaani Lastemaja juhataja Mirjam Tiitus rõhutab, et lisaks kvaliteetsele ja turvalisele lapsehoiuteenuse pakkumisele on Jaani Lastemajas järjest rohkem tähelepanu pööratud lapsi arendavatele tegevustele: „Lisaks vabale mängulustile õues ja toas pakume lastele mitmekülgseid ja eakohaseid lõimitud mängulisi tegevusi muusikas, liikumises, käelises tegevuses, lugude kuulamises ja nendes osalemises. Meie eesmärk on toetada lapse arengut täpselt samamoodi nagu lasteaias. Arendavates tegevustes lähtume waldorfpedagoogika põhimõtetest, mille kohaselt näeme iga last vaimu, hinge ja ihu tervikuna ning peame oluliseks niihästi intellektuaalsete, füüsiliste ja sotsiaalsete oskuste arendamist kui ka väärtuskasvatust.“

lapsed väike

Hingehariduse andmisel lähtutakse Jaani Lastemajas kristlikest väärtustest ja pärimuskultuurist. Praktikas tähendab see näiteks olulisemate kiriku- ja rahvakalendri tähtpäevadega tutvumist, Jaani Lastemaja traditsioonide hulka kuuluvad ka iganädalased kirikuhommikud Viljandi Jaani kirikus.

kirik väike

Mirjam Tiituse sõnutsi toetatakse Jaani Lastemajas nii last kui kogu perekonda: „Ootame oma peredelt koostööd lapse arengu heaks: osalemist ühistel ettevõtmistel ja lapsevanemate koolitustel. Kutsume peresid liituma Jaani koguduse juures tegutseva pereklubiga. Meie traditsioonide hulka kuuluvad ka ühised matkad, Jaani Lastemaja sünnipäev ja suvine lõpupiknik.“

Jaani koguduse õpetaja Marko Tiitus ütleb, et lapsehoiuteenuse pakkumisel ei ole kogudus seadnud eesmärgiks kasumi teenimise, pigem on otsitud ja leitud sponsoreid mööbli ja mänguasjade soetamiseks. „Lapsed on meie tulevik. Lapse esimestel eluaastatel pannakse alus kogu tema hilisemale elule. Loodame, et Jaani Lastemaja kasvandikest saavad kord hoolivad, mõistvad ja õnnelikud täiskasvanud. Samas hoiab laste ja peredega tegelemine ka kogudust nooruslikuna ning õpetab teenima kogukonda,“ ütles Tiitus.

vanemlus väike

Lähem informatsioon:

Jaani Lastemaja juhataja Mirjam Tiitus

tel 53 442 412

e-post: jaani.lastemaja@eelk.ee

koduleht: jaanilastemaja.eelk.ee