Hinnakiri

LAPSEHOIUTEENUSE HINNAKIRI JAANI LASTEMAJAS alates 01.09.2023:

Kohatasu 400€ kuus (kuni 5 päeva nädalas, 10 tundi päevas)

Kohatasule lisandub toiduraha 3,60€ päevas, mis sisaldab kolme toidukorda (hommikusöök, lõunasöök ja õhtuoode) ning kahte puu- või juurviljapausi.

Viljandi linna elanikud saavad taotleda linnalt lapsehoiutoetust (290€ kuus), mis lahutatakse kohatasust, seega vanema makstav kohatasu on 110€ kuus.
Viljandi linn maksab toidupäeva kompensatsiooni 1€ toidupäeva kohta, seega vanema makstav toiduraha on 2,60€ päevas.

Teiste omavalitsuste lapsehoiutoetuste kohta küsige palun infot juhataja Mirjam Tiituselt (tel 53442412 või e-postil jaani.lastemaja@eelk.ee)

Lisaks lepingulisele hoiule pakume eelneval kokkuleppel ja vabade kohtade olemasolul ka PÄEVAHOIDU:
Päevahoid kuni 4 tundi 25€ (hommiku- või õhtupoolikul väljaspool lõunaune aega)
Päevahoid kuni 10 tundi 40€
Päevahoiu tasule lisandub toiduraha 4€ (kui laps on kohal vähemalt ühel toidukorral)

Hinnakirja on kinnitanud EELK Viljandi Jaani koguduse juhatus 13.04.2023

LAPSEHOIUTEENUSE HINNAD JAANI LASTEMAJAS kuni 31.08.2023

  • Kohatasu ühele lapsele Jaani Lastemaja lastehoius on 340 € kuus (5 päeva nädalas, 10 tundi päevas)
  • Kohatasule lisandub toiduraha 3,60 € päevas, mis sisaldab kolme toidukorda (hommikusöök, lõunasöök ja õhtuoode) ning kahte puu- või juurviljapausi.
  • Päevahoiu hind on 20 € ühe hoiupäeva eest (kuni 10 tundi).
  • Tunnihoiu hind on 5 € iga alustatud tunni eest.
  • Tunni- ja päevahoidu pakume eelneval kokkuleppel ning vabade kohtade olemasolul.
  • Tunni- ja päevahoiu hinnale lisandub toiduraha 1 € iga toidukorra eest.

Kohalikud omavalitsused maksavad oma elanikele lapsehoiutoetust. Viljandi linna toetus alates 01.01.2022 on 240€ kuus. Viljandi ümbruse valdade toetuste kohta küsige palun infot juhataja Mirjam Tiituselt (e-post jaani.lastemaja @eelk.ee või telefonil 53442412).

Hinnakirja on kehtestanud EELK Viljandi Jaani koguduse juhatus, otsus nr 1/8, 3..-5.04.2022