Hinnakiri

LAPSEHOIUTEENUSE HINNAD JAANI LASTEMAJAS

Alates 6. juulist 2020

  • 5 päeva nädalas                    270 €
  • 4 päeva nädalas                    250 €
  • kuni 3 päeva nädalas           200 €

Hinnale lisandub toiduraha 2€ päevas, mis sisaldab kolme toidukorda (hommikusöök, lõunasöök ja õhtuoode) ning kahte puu- või juurviljapausi.

Kohalikud omavalitsused maksavad oma elanikele lapsehoiutoetust.

Viljandi linna lapsehoiutoetuse suurus on 180€ kuus.

5-päevase paketi puhul on lapsevanema kohatasu omaosalus 90€, alla 5-päevaste pakettide puhul sõltub toetuse ja omaosaluse suurus tööpäevade ja teenusepäevade arvust konkreetses kalendrikuus.

Viljandi vald kompenseerib lapsevanemale summa, mis ületab 20% riigis kehtivast alampalgast (2020. aastal on 20% alampalgast 116€ ehk lapsevanema omaosalus on 116€ kuus ning ülejäänu kompenseerib Viljandi vald).

Teiste omavalitsuste kohta küsige palun infot juhataja Mirjam Tiituselt (tel 53442412 või e-postil jaani.lastemaja@eelk.ee)

Tunnihoiu hind on 4€/tund.

Päeva hind on 18€/päev.

Tunni- ja päevahoidu pakume eelneval kokkuleppel ning vabade kohtade olemasolul.

Hinnale lisandub toiduraha 1€ toidukorra kohta.

Hinnakirja on kehtestanud EELK Viljandi Jaani koguduse juhatus, otsus nr 6.1, 03.07.2020