Kodukord

EELK Viljandi Jaani kogudus

Jaani Lastemaja

KODUKORD

Jaani Lastemaja lapsehoius on omad reeglid, millega arvestamine aitab Teil ja Teie lapsel tunda end meie juures hästi ja turvaliselt.

 • Lastehoid on avatud tööpäeviti kell 7.45–17.45. Soovitame lapsele järele tulla hiljemalt 10 minutit enne hoiu sulgemist, et oleks aega rahulikult riietuda.
 • Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval on lapsehoid avatud kell 7.45–14.45.
 • Lapse puudumisest palume teatada hiljemalt eelneval päeval enne kl 17 Jaani Lastemaja üldtelefonil 5456 9794.
 • Lapsevanem või teine täiskasvanud pereliige annab hommikul lapse isiklikult lapsehoidjale üle ning laps lahkub lapsehoiust koos lapsevanema või teise täiskasvanud pereliikmega. Kui lapsele tuleb järgi muu isik, palume lapsehoidjat sellest eelnevalt teavitada. Teenuse paketis ettenähtud hoiutundide ületamisel või hiljem kui kell 17.45 lapse äraviimisel rakendub tunnitasu vastavalt kehtivale hinnakirjale, ümardatuna täistundideks.
 • Kui last ei ole ära viidud kella 17.45ks, võtab lapsehoidja telefoni teel ühendust lapsevanemaga. Kui lapsevanemaga ei õnnestu kontakti saada, teavitab lapsehoidja olukorrast politseid, kes viib lapse laste turvakodusse.
 • Haige laps jääb koju. Lapse haigestumise korral lapsehoius teavitab lapsehoidja lapsevanemat, kes tuleb esimesel võimalusel lapsele järgi ning viib lapse arsti juurde või koju.
 • Kui lapsega juhtub lapsehoius õnnetus, annab lapsehoidja lapsele esmaabi, kutsub vajadusel kiirabi ning võtab ühendust lapsevanemaga.
 • Toariietuseks on mugavad riided ja vahetusjalanõud. Segaduste vältimiseks palume kirjutada lapse nimi riietele ja jalanõudele.
 • Õueriietus on ilmastikule vastav ja liikumist võimaldav. Käime iga päev õues, seega võimaldagu õueriided lapsel vabalt liikuda ja hullata. Parim riietus on see, mille määrdumine ei tekita probleeme.
 • Lapsevanem vaatab enne kojuminekut üle oma lapse asjad: seal võivad olla märjad püksid või määrdunud riided, mis vajavad koju kaasa võtmist.
 • Lapse hoidu tulekul ei pea laps oskama iseseisvalt süüa, riietuda ega potil käia. Üheskoos hakatakse kõike harjutama.
 •  Lapsel on lapsehoius kaasas isikliku hügieeni vahendid (kamm, pabertaskurätid, vajadusel mähkmed), vahetusjalatsid ning vahetus- ja magamisriided.
 • Peame väga oluliseks koostööd lapsevanemate ja lapsehoiu vahel. Lapsevanematelt ootame aktiivset osalemist lastevanemate koosolekutel kord kuus, samuti ühistel ettevõtmistel ja talgutel osalemist. Ootame Teie valmisolekut jagada meiega oma mõtteid ja ettepanekuid seoses lapsehoiuga, see aitab tagada lapsele turvalist ja toetavat keskkonda ajal, mil laps viibib meie hoole all.