Tegevusluba

VILJANDI MAAVANEM

KORRALDUS

Viljandi 25.06.2013 nr 1-1 | 2013 | 256

Lapsehoiuteenuse tegevusloa andmine

Võttes aluseks sotsiaalhoolekande seaduse § 128, § 213 1g , § 214, § 216 ning EELK Viljandi Jaani kogudus taotluse:

1.Anda tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Viljandi Jaani kogudusele, registrikood 80209346, asukoht Pikk tänav 6, Viljandi linn,Viljandimaa,71003, telefon 43 33 000, e – post viljandi.jaani@eelk.ee

EELK Viljandi Jaani kogudus osutab lapsehoiuteenust tähtajatu tegevusloa alusel:

  • Pikk tn 10, Viljandi (alates 25.06.2013) 
  • Lossi 35-28, Viljandi (alates 01.09.2018)

Tegevusluba: www.mtr.mkm.ee (Majandustegevuse register)